27 nov. 2018

UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI ELECTRICE - Teorie si aplicatii

          Nicio teorie nu descrie realitatea fizică în mod absolut. Ingineria are rolul  important de a   găsi corespondențe între teorie și realitate, între modelele teoretice și modelele fizice sau materiale.
          Din punctul de vedere al modelelor teoretice, teoria macroscopică a fenomenelor electromagnetice este o teorie fenomenologică, independentă de orice model microscopic. Această teoria face abstracție de structura discretă a materiei, modelele materiale (corpurile) fiind considerate medii continue.
          Teoria macroscopică clasică Maxwell – Hertz stă la baza principalelor aplicații tehnice ale fenomenelor electromagnetice din domeniul curenților tari. Ea permite rezolvarea simplă și relativ precisă a problemelor de electrotehnică fiind un instrument puternic la îndemâna inginerilor.
          În Electrotehnică, pentru rezolvarea provocările tehnice complexe și cu viteză mare de evoluție privind utilizarea eficientă a energiei electrice, trebuie găsite soluții optime și economice.  Industria de profil a dezvoltat echipamente, aparate și tehnologii care acoperă necesarul utilizărilor casnice și industriale.

          Cartea Utilizarea eficientă a energiei electrice – Teorie și aplicații” autor ing. Sorin Morancea , realizează o punte între teoria fenomenelor electromagnetice și unele soluțiile practice de eficientizare a utilizării energiei electrice.