4 ian. 2010

REALIZAREA INSTALATIILOR ELECTRICE DE FORTA DIN ELEMENTE PREFABRICATE

O soluţie modernă şi flexibilă care s-a impus tot mai mult în ultimul timp este tipizarea şi prefabricarea instalaţiiloe electrice de forţă prin tipizarea distribuţiilor în bare.
Trebuie remarcat avantajele acestor tipuri de instalaţii, în condiţiile în care, de exemplu la halele industriale, în cazul extinderii sau schimbării poziţiei utilajelor, instalaţiile electrice pot fi configurate uşor fără modificări majore (pereţi sparţi, pardoseli modificate, etc)


Elementele componente ale distribuţiei în bare prefabricate:
- Bara capsulată, (blindosbarra, busbar), este realizată din patru conductoare din cupru (trei faze şi nulul de lucru – 7 ) capsulate într-o carcasă de tablă din oţel zincat (3) care are rolul atât de protecţie mecanică cât şi de nul de protecţie.
- Cap de alimentare, care are rolul de a face legătura între cablul de alimentare şi bara capsulată. Este prevăzut cu cleme pentru cabluri. Se montează la unul din capetele barei (1)
- Cap de închidere, se montează la celălat capăt al barei cu rolul de protecţie împotriva electrocutării prin închiderea completă a barei.(2)
- Casete de derivaţie, sunt din material plastic şi sunt prevăzute cu siguranţe fuzibile pentru protecţie, au rolul de a realiza legătura de la bară la diferite utilaje. (4, 6)
- Coturi teuri, etc tot din bară capsulată
- Elemente auxiliare de fixare a barei de tavan sau pereţi (montanţi, cleme, etc.) (5)
Există mai multe tipuri de bare capsulate: pentru iluminat, pentru transmisii de date, pentru instalaţii de forţă, etc.

Condiţii specifice pentru realizarea instalaţiilor de forţă.

- alimentarea cu energie electrică a fiecărui receptor electric trebuie să se facă separat. Se admite alimentarea mai multor receptoare identice printr-un circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală nu depăşeşte 15kW.
- pornirea motoarelor electrice se face direct dacă puterea motoarelor este mai mică de 4kW (când tensiunea între faze a reţelei este de 220V) şi mai mică de 5,5kW (când tensiunea între faze este de 380V), pentru consumatori conectaţi la reţeaua de j.t. a furnizorului şi prin aparate de pornire dacă puterea motoarelor este mai mare decât valorile de mai sus.- la consumatori alimentaţi prin posturi de transformare,puterea motoarelor care pot fi pornite direct se determină prin calcul şi nu va depăşi 20% din puterea transformatoarelor în funcţie.
- circuitul separat pentru alimentarea unui motor electric se prevede cu: dispozitive automate de protecţie la scurtcircuit (de ex. siguranţe fuzibile sau siguranţe automate) şi cu dispozitive pentru comandă şi detecţie automată a suprasarcinilor (de ex. contactoare, relee termice sau întreruptoare cu relee termice şi electromagnetice). Alegerea caracteristicilor acestor dispozitive de protecţie a motoarelor şi reglajul lor se face conform tabelului de mai sus şi din cataloagele de produse.
- protecţia la lipsă de tensiune sau la tensiune minimă seprevede la motoarele cu pornire prin aparate de pornire cu acţionare manuală sau la motoare a căror autopornire nu este permisă din motive de securitate .
- echipamentul electric pentru alimentarea şi acţionareamotoarelor electrice se montează în tablouri electrice.
- tablourile de distribuţie se prevăd cu întreruptoare generale. Fac excepţie tablourile din locuinţe. Dacă puterea este mai are de 20kW tablourile se prevăd cu întreruptor general automat cu protecţie maximală dacă sunt racordate la reţeaua de j.t. a furnizorului.
- se va evita gruparea în acelaşi tablou a aparatelor de curent alternativ cu aparate de curent continuu sau a aparatelor cu tensiuni diferite. Dacă nu se poate respecta această condiţie, aparatele pentru acelaşi tip de curent sau aceleaşi tensiuni, se instalează separat şi se marchează distinct.
- legarea conductoarelor la aparate, echipamente,motoare, etc. se face prin strângere mecanică cu şuruburi pentru secţiuni mai mici de 10mm2 şi direct sau prin intermediul papucilor sau clemelor speciale , la secţiuni mai mari de 10mmp.
- suprafeţele de contact se curăţă până la luciu metalic.
- conductoarele de cupru multifilare sau din oţel se cositoresc.
- conductele şi barele se marchează prin culori astfel:
  • - verde / galben conducte de protecţie (PE şi PEN)
  • - albastru deschis, conducte de nul de lucru 
  • - alte culori (roşu, galben, albastru, maro, negru, etc.)conducte de fază  
- distanţa de izolare în aer între părţile fixe sub tensiune ale diferitelor faze precum şi între faze şi partea metalică a tabloului trebuie să fie mai mare de 15mm.
- tablourile se montează astfel încât înălţimea laturii de sus faţă de pardoseală să nu fie mai mare de 2,2m.
- coridorul de deservire din faţa sau spatele tabloului va fi de cel puţin 0,8m.
- aparatele montate în tablou (siguranţe, contactoare, separatoare, etc.), circuitele de intrare şi plecările, se etichetează clar şi vizibil.