25 ian. 2010

PROTECTIA CATODICA

 
   Protecţia catodică este tehnica, procedeul, care împiedică coroziunea metalelor într-un electrolit (lichid sau solid). Exemple:
- Racordurile între conductele metalice îngropate şi realizate din metale diferite
- Rezervoare metalice îngropate
- Canalizări supuse unor curenţi vagabonzi
  Coroziunea. Considerăm un racord de gaz pentru un consumator la care există o joncţiune oţel cupru realizată în sol.Conform figurii de mai sus la îmbinarea celor două piese de natură diferită apare o diferenţă de potenţial, deci ele se comportă ca o pilă electrică unde cele două conducte sunt electrozii iar solul este electrolitul. Dacă în locul milivoltmetrului se introduce un miliampermetru se constată că între cele două conducte există o circulaţie de curent. Placa din care iese curentul, numită anod, se corodează iar cealată numită catod rămâne neschimbată. Experimental se poate demonstra că unele metale se corodează mai mult iar altele mai puţin. Ordinea de coroziune a unor metale este: Cu, Pb, Fontă, Fe, Zn, Al, Mg.
Mijloace de protecţie împotriva coroziunii:
- evitarea contactului dintre conducte şi electrolit (sol) prin izolaţie
- legătura dintre metale diferite să se facă prin materiale electroizolante
- protecţie activă
 Protecţia activă. Dacă toată canalizarea ar fi catod nu s-ar coroda. Pentru a realiza acest lucru se introduce un anod de sacrificiu din material mai economic. Deci pentru a proteja conductele se introduc electrozi suplimentari numiţi anozi solubili, practic se realizează o priză de pământ în apropierea unor asemenea joncţiuni care va fi anodul de sacruficiu iar conductele de protejat vor fi catod, necorodându-se.
     Coroziunea datorată curenţilor vagabonzi.                                                                  conducta metalica
În figura de ai sus se prezintă o situaţie tipică când apar curenţi vagabonzi prin sol .
Alimentarea vehiculului electric se face din cele două staţii S1 şi S2 prin linia de contact şi şina metalică. Apar astfel curenţi vagabonzi care intersectează conducta metalică îngropată în apropierea şinei de rulare. Aceşti curenţi afectează această conductă astfel:
- şina este + faţă de sol, deci anod
- curenţii vagabonzi se deplasează dinspre şină spre conductă
- conducta este – faţă de sol, deci catod
- şina se corodează iar conducta nu se corodează
Pentru a evita aceste coroziunii prima metodă este izolarea de protecţie a conductei, se numeşte protecţie pasivă. O altă metodă cu rezultate mai bune este legarea conductei la şina de rulare prin legături electrice. Aceste legături se numesc drenaje şi se execută cu conductor din OLZn dimensionate în fucţie de curenţii din instalaţie