30 nov. 2009

Mic chestionar pentru incepatori


1. Legarea condensatoarelor in serie

a. Ce = C1 + C2

b. Ce = C1 . C2

c.. 1/Ce =1/C1 + 1/C22. Legarea condensatoarelor in paralel

a. Ce = C1 + C2

b. Ce = C1 . C2

c.. 1/Ce =1/C1 + 1/C25. Curentul electric este:

a. Miscarea ordonata a purtatorilor de sarcina

b. Miscarea ordonata a tensiunilor

c. Miscarea ordonata a atomilor6. Intensitatea curentului electric este:

a. sarcina electrică transportată de purtătorii de sarcină în unitatea de timp, prin orice secţiune transversală a unui conductor.

b. sarcina electrică transportată de purtătorii de sarcină în unitatea de timp, prin toate conductoarele.

c. sarcina electrică consumată de purtătorii de sarcină în unitatea de timp, prin orice secţiune transversală a unui conductor.7. Intensitatea curentului se masoara cu:

a. ampermetrul

b. voltmetrul

c. metrul8. Ampermetrul se monteaza in circuit in:

a. serie

b.paralel,

c. mixt


9. Efectele curentului electric sunt:

a. efectul termic

b. efectul chimic

c. efectul magnetic10. Convenţional, curentul circulă, prin circuitul exteriorul circuitului este:

a. de la + la –

b. de la – la +

c. de la + la – si de la – la +11. Tensiunea electrica se masoara in:

a. radiani

b. volti

c. amperi12. Legea lui Ohm este:

a. I = U / R

b. I = U + R

c. I = U . R13. Caderea de tensiune trebuie sa fie cuprinsa intre urmatoarele limite (conform I7/2002) in cazul instalatiilor bransate direct la reteaua electrica

a. 3% pentru instalaţii de iluminat si 5% pentru restul instalaţiilor de orice fel

b. 4 % pentru instalaţii de iluminat si 8% pentru restul instalaţiilor de orice fel

c. 5 % pentru instalaţii de iluminat si 10% pentru restul instalaţiilor de orice fel14. Rezistenta echivalenta pentru legarea rezistentelor in serie este:

a. Re = R1 + R2

b. Re = R1 . R2

c. Re = R1 / R215. Rezistenta echivalenta pentru legarea rezistentelor in paralel este:

a. 1/Re = 1/R1 +1/ R2

b. Re = R1 . R2

c. Re = R1 / R216. Cunoscând că rezistenţa ohmică a unui conductor de nichelină este de 14,4 ohmi, iar lungimea sa este de 20m, să se determine secţiunea conductorului. (rezistivitate =0,41ohmi mmp/m)

a. 0,5mmp

b. 10,5mmp

c. 1,5mmp17. Să se determine valoarea rezistenţei echivalente a trei rezistenţe legate în serie care au următoarele valori: R1= 5ohmi, R2 =12ohmi, R3=6ohmi.

a. 22ohmi

b. 23ohmi
c. 24ohmi18. Care este valoarea rezistenţei echivalente a două rezistenţe legate în paral având următoarele valori: R1= 4ohmi, R2 =8ohmi?

a. 2ohmi

b. 3ohmi

c. 2,66ohmi19. Care este intensitatea curentului electric ce trece printr-un conductor cu rezistenţa de 100 dacă la bornele sale se aplică o tensiune de 220V?

a. 3,2A

b. 2,2A

c. 2A20. Curentul alternativ monofazat are expresia:

a. e = Em cos[(omega)t]

b. e = Em sin[(omega)t]

c. e = Em tg[(omega)t]21. Puterea activa este:

a. P = U I cos fi

b. P = U I sin fi

c. P = U I22. Puterea reactiva este:

a. Q = U I cos fi

b. Q = U I sin fi

c. Q = U I23. Puterea aparenta este:

a. S = U.I

b. S = U/I

c. S = U.I.R24. Măsurarea tensiunii se face cu :

a. voltmetrul

b. ampermetrul

c. ohmetrul25. Voltmetrul se monteaza in circuit in:

a. serie

b. paralel

c. mixt26. Voltmetrul poate fi legat in circuit:

a. direct

b. prin rezistenta aditionala

c. prin transformator de masura


27. Masurarea puterii se poate face cu:a. wattmerul


b. ampermetrul si voltmetrul

c. rotametrul


28. Masurarea energiei electrice se face cu:


a. voltmetrul

b. ohmetrul

c. contorul de energie electrica29. Masurarea rezistentelor electrice se face cu :


a. ohmetrul

b. cu voltmetrul si ampermetrul

c. cu puntea Wheatstone


33. Normele şi condiţiile specifice pentru realizarea circuitelor de iluminat şi prize sunt tratate în normativul:


a. I7 – 2002.

b. I17 – 2002.

c. I27 – 2002.34. Se admit doze comune pentru circuitele de lumină şi circuitele de priză dacă:

a. sunt sub tencuiala

b. sunt la aceeaşi tensiune

c. sunt rotunde35. Pe un circuit de lumină din spaţiile comune ale clădirilor de locuit (holuri, scări, etc.) se pot prevedea cel mult:

a. 15 locuri de lampă însumând 1Kw

b. 10 locuri de lampă însumând 1Kw

c. 11 locuri de lampă însumând 1Kw36. Pe un circuit de prize din locuinţe se pot monta maxim:

a. 5 prize

b. 8 prize

c. 10prize37. Întreruptoarele şi comutatoarele pentru circuitele de iluminat se monteaza la inaltimea de:

a. 0,6…1,5m măsurată de la axul aparatului la pardoseala finită

b. 1,6…2m măsurată de la axul aparatului la pardoseala finită

c. 0,6…1m măsurată de la axul aparatului la pardoseala finită38. Prizele se montează pe pereţi la următoarele înălţimi:

a. peste 2m, la şcoli

b. peste1,5m, în camere de copii din creşe, grădiniţe

c. peste 0,1m, în alte încăperi


40. Secţiuni minime ale conductoarelor

a. 4mmp alimentarea mai multor prize sau pentru consumatori: cuptor electric, soba electrica, etc.

b. 2,5mmp pentru alimentarea prizelor sau a unor consumatori: boiler, maşina de spălat, frigider, etc.

c. 1,5 mmp pentru iluminat, prizele unor consumatori: TV, etc.41. Motoarele electrice

a. transforma energia electrica in energie mecanica

b. transforma energia mecanica in energie mecanica

c. transforma energia mecanica in energie electrica42. Turatia unui motor electric este:

a. n = 60.f / p

b. n = 60.f .p.

c. n = 60/f . p43. Pornirea motoarelor se poate face :

a. direct

b. cu comutator stea triunghi

c. prin autotransformator44. Pornirea directa se poate face cand puterea este mai mica de:

a. 5.5kw

b. 10kw

c. 8kw45. Un motor cu P = 2,2Kw este alimentat cu energie electrică, tensiunea 380/220 Vca. Motorul are un randament de randamentul = 82%, şi că lucrează cu un factor de putere cos fi = 0,82, se cere curentul de calcul.

a. 5A

b. 10A

c. 1A46 Instalaţiile de legare la pământ de protecţie se realizează în scopul:

a. dirijării în pământ, în condiţii de siguranţă a curenţilor de defect datorită deteriorării izolaţiei sau curenţilor proveniţi din descărcările electrice

b. completarii instalatiei electrice

c. pentru siguranta in exploatare47. Instalaţia de legare la pământ se compune din

a. priza de pământ

b. piesele de separaţie

c. conductoarele de legătură48. Valoarea prizei de pamant trebuie sa fie de:

a. 1 ohm

b. 5 ohmi

c. 4 ohmi49. Instalatia de paratraznet se compune din :

a. elemente de captare

b. elemente de coborare

c. priza de pamant50. Vloarea prizei de pamant pentru un paratraznet trebuie sa fie mai mica de:

a. 10 ohm

b. 5 ohmi

c. 4 ohmi51. Instalaţiile electrice de utilizare pot fi executate, întreţinute sau reparate de către:

a. electricieni angajaţi şi autorizaţi din punct de vedere al protecţiei muncii care îşi desfăşoară activitatea în baza obligaţiunilor de serviciu

b. electricieni angajaţi şi autorizaţi din punct de vedere al protecţiei muncii care îşi desfăşoară activitatea ca personal de servire operativă

c. electricieni angajaţi şi autorizaţi din punct de vedere al protecţiei muncii care îşi desfăşoară activitatea în instalaţiile electrice de joasă tensiune la solicitarea ocazională a clienţilor52. Mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice:

a. viziera de protecţie a feţei

b. cască de protecţie a capului

c. îmbrăcăminte din ţesătură termorezistentă53. Protecţia prin legare la pământ, ca protecţie principală, este permisă numai:

a. în cazul reţelelor de joasă tensiune izolate faţă de pământ

b. în cazul reţelelor de joasă tensiune legate la pământ

c. nu este permisa54. Protecţia prin legare la nul este permisă numai în cazul:

a. reţelelor de joasă tensiune cu nulul legat la pământ

b. în cazul reţelelor de joasă tensiune izolate faţă de pământ

c. nu este permisa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu