30 apr. 2010

NORMATIVE, PRESCRIPŢII, STANDARDE, REGULAMENTE - Extras

 Normative

Condiţii tehnice pentru panouri, pupitre şi dulapuri de automatizare, PE 843 – 1974
Condiţii tehnice pentru vane şi ventile cu acţionare electrică, PE 865 – 1974
Ghidul CIE de iluminat interior pentru locurile de muncă. Editura Matrix Rom – Bucureşti
Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţiile electrice, Elaborat de IPCT, GP 020 – E – 2003
Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000Vca şi 1500Vcc, Elaborat de ICECON, GP 052 – 2000
Ghid pentru alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor electrice din clădiri. Elaborat de ICECON, GP 028 – 1999
Instrucţiuni tehnice pentru autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau la beneficiar instalaţii electrice, de automatizare, încălzire şi ventilaţii în medii cu pericol de explouie. Elaborat de ICCPDC, I 43 – 1993
Instrucţiunii pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari, PE 120 – 1994
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000Vca şi 1500Vcc, Elaborat de ICECON, I 7 – 2002
Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, NP 062 – 2002
Normativ pentru protecţia împotriva trăznetului, Elaborat de ICECON, I 20 – 2000
Normativ pentru proiectarea şi executarea branşamentelor electrice din clădiri civile. Elaborator RENEL, PE 155 – 1992
Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. Elaborat de RENEL, PE 107 – 1995
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri. Elaborat de Electrouzinproiect, I 18/2 – 2002
Normativ pentru stabilirea soluţiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari. Elaborat de ICEMENERG, PE 124 – 1995
Normativ pentru încercări şi măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice. PE 116 – 1994
Regulament general de manevre în instalaţiile electrice. PE118 – 1995
Regulament de explotare tehnică a liniilor electrice în cabluri. PE 128 – 1990
Regulament de exploatare tehnică a motoarelor electrice, PE 131 – 1995
Regulament de exploatare tehnică a instalaţiilor electrice din întreprinderile industriale şi similare, PE 930 – 1989
Revista Electricianul, Editura Artecno, Bucureşti
Revista Instalatorul, Editura Artecno, Bucureşti
Revista Măsurări şi Automatizări, Editura Artecno, Bucureşti

Prescripţii
Instrucţiuni pentru atestarea furnizorilor de bunuri şi servicii pentru RENEL PE 008 – 1995
Instrucţiuni generale de protecţia muncii PE 006 – 1981
Montarea şi întreţinerea bateriilor de acumulatoare, FS 7 – 1990

 Standarde
SR 6221 – 1/1996 Iluminatul natural. Condiţii specifice pentru iluminatul natural al spaţiilor de lucru
SR 6646 – 1/1997 Iluminatul artificial. Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor clădirilor
SR 6646 – 3/1997 Iluminatulartificial. Condiţii specifice pentru iluminatul artificial în clădirile civile
SR 7246/1998 Motoare trifazate. Metode de încercare
SR CEI 60038+A1/1997 Tensiuni standardizate de CEI
SR CEI 60050 Vocabular electrotehnic internaţional
SR CEI 60079 Dimensiuni şi serii de puteri ale maşinilor electrice rotative
SR CEI 60186+A1/1996Transformatoare de tensiune
SR CEI 60185/1994 Transformatoare de curent
SR CEI 60189 Cabluri şi conductoare de joasă frecvenţă izolate cu PVS şi manta din PVC.
SR CEI 60196/1998 Frecvenţe standardizate de CEI
SR CEI 60227 Conductoare şi cabluri izolate cu PVCpână la 450V
SR CEI 60228+A1/1996 Conductoare pentru cabluri izolate
SR CEI 60230/1995 Încercările la impuls ale cablurilor şi accesorilor acestora
SR CEI 60245 Cabluri cu izolaţia din cauciuc
SR CEI 60255 Relee electrice
SR CEI 60287+A1/2001 Cabluri electrice. Calculul intensităţii admisibile a curentului şi calculul pierderilor
SR CEI 60340/1998 Culori de referinţă pentru izolaţia cablurilor şi conductoarelor de joasă frecvenţă
SR CEI 60364 – 1/1997 Instalaţii electrice în construcţii
SR CEI 60479 – 2/1995 Efectele curentului asupra omului şi animalelor domestice
SR CEI 60885 Metode de încercări pentru cabluri electrice
SR EN 60034 – 1+A1+A2/2000 Maşini electrice rotative
SR EN 6005 Aparate electrice de măsură
SR EN 6007 Transformatoare de putere
SR EN 60521/1999 Contoare pentru energie activă de curent alternativ de clasele 0,5; 1 şi 2
SR EN 60598 Corpuri de iluminat
SR EN 6017 Simboluri grafice pentru schemele electrice
SR EN 60947 Aparataj de joasă tensiune
SR EN 61195/1997 Lămpi fluorescente
SR EN 61235/1999 Lucrări sub tensiune. Dispozitive de legare la pământ sau de legare la pământ şi în scurtcircuit
SR ISO 31 – 5/1995 Mărimi şi unităţi. Electricitate şi electromagnetism
STAS 243/1986 Papuci de cablu ştanţaţi pentru conductoare din cupru
STAS 526/1989 Conductoare din cupru cu izolaţie din cauciuc până la 750V
STAS 881/1988 Motoare electrice asincrone trifazate de la 0,06 la 200Kw. Puteri şi turaţii nominale
STAS 1703 Transformatoare de putere
STAS 2689/1984 Transformatoare pentru sudare
STAS 4173 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune
STAS 6864/1985 Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţii electrice fixe
STAS 7804/1985 Tablouri electrice pentru locuinţe
STAS 8399/1969 Tuburi izolante din PVC
STAS 8779/1986 Cabluri de semnalizare cu izolaţie şi manta din PVC
STAS 9436 Cabluri şi conducte electrice
STAS 11200/1979 Simboluri grafice
STAS 12120/1983 Instalaţii electrice. Scheme, diagrame, tabele
STAS 12980/1991 Contactoare de curent alternativBibliografie:
 IOAN BORZA - INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII, Ghid de documentare, proiectare, executie si exploatare, Editura Politehnica, 2003

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu